Na een studie politieke en sociale wetenschappen, een aantal jaren werkzaam aan de universiteit, en het behalen van de doctors titel, is Roel (1947) als fotograaf aan de slag gegaan, met documentair/reportage fotografie met name in ontwikkelingslanden, als specialisme (voor een kleine selectie van dit werk kijk bij "links naar favorieten"). Daarnaast is hij ook al heel lang bezig met autonome, kunstfotografie. Hier wil hij uitsluitend zijn autonome kunstwerk laten zien. Roel heeft in de loop van zijn fotografische carriere enkele fotocursussen gevolgd, maar is, zeker wat zijn autonome fotografie betreft, grotendeels autodidact. Het uitgangspunt van zijn vrije werk is tweeërlei: dynamische en esthetische beelden creeeren en de kijker uitdagen zelf betekenis te geven aan wat hij/zij ziet.