Bodyscapes is de verzamelnaam voor bijna al mijn autonome werk tot nu toe. Met het naakt als uitgangspunt verken ik wat er fotografisch mogelijk is. De natuur, landschappen, de ruimte, abstracte, estethische vormen, licht, spannende, simpele of ingewikkelde composities, maar ook emoties, sfeer, beweging. Ook het onderbewuste, de psyche, ondergebracht bij mindscapes.

Met vallen en opstaan ben ik tot de conclusie gekomen dat een directe, ongekunstelde aanpak waarbij ik slechts met een lamp, een achtergrond (zwart of wit), geen attributen en weinig bewerking, voor mij de krachtigste en meest verhalende beelden oplevert.

Uitgangspunt van mijn vrije werk is, behalve het onderzoek,  tweeërlei: dynamische en esthetische beelden creeeren en de kijker raken, in verwarring brengen, prikkelen. Welke associaties, gedachten, gevoelens en emoties roept het werk op? Ik wil de kijker uitdagen zelf betekenis te geven aan wat hij/zij ziet. Het werk is ook, deels, een commentaar op de maatschappij.